Orkest De Vrolijke Noot Zoetermeer

Wat een onzin! Dat was mijn eerste gedachte bij het lezen van het dilemma van ons jeugdartsenblad: ‘Mensen met een syndroom hebben geen volwaardige plek in de maatschappij’. Ik ben het niet eens met deze stelling. Maar helaas is het niet zo natuurlijk als het lijkt.

Iedereen heeft recht op een volwaardige plek in de maatschappij. Hoe werkt dat in de praktijk? Al begin jaren zeventig werd in internationaal verband de Verklaring van de rechten van mensen met een verstandelijke handicap door de Verenigde Naties vastgesteld (UN, 1971). Ten eerste heeft niet iedereen met een syndroom een verstandelijke beperking. Ten tweede verschillen syndromen teveel van elkaar qua ernst en impact om een eenduidig antwoord te kunnen geven. Als laatste is een volwaardige plek in de maatschappij ook voor een groot deel afhankelijk van de draagkracht van de omgeving waarbinnen iemand met een syndroom opgroeit.

Zelf draai ik de rollen graag om. Sinds een jaar ben ik naast mijn werk als jeugdarts bij de Kinderpraktijk in Zoetermeer vrijwilliger bij een orkest voor mensen met een verstandelijke handicap. Het orkest heet de Vrolijke Noot. Elke muzikant in het orkest heeft een persoonlijke vrijwilliger en krijgt wekelijks individueel les. Alle muzikanten kennen elkaar door en door en iedereen heeft een volwaardige plek in het orkest. De één speelt keyboard, de ander tamboerijn en een derde speelt gitaar. Samen maken we muziek. Aangezien het orkest bestaat uit tenminste 25 muzikanten en bijbehorende vrijwilligers kostte het wel wat moeite om alle namen te onthouden.

Zo noemde ik één van de muzikanten Bryan, terwijl hij eigenlijk Bart heette. “Sorry”, zei ik, “het is nog moeilijk om al die jongens uit elkaar te houden, ik ken nog niet alle namen”. Jongens? Bart wees me er fijntjes op dat alle muzikanten volwassen mensen zijn!

Wie heeft er dan geen volwaardige plek in de maatschappij?

Deel via:     

Meer blogs van Geja Jol op Held& Mama

Geja Jol-Rikkers is jeugdarts KNMG en forensisch arts FMG in Zoetermeer. Haar blogs worden gepubliceerd op o.a. de website van Jeugdartsen Nederland, het vakmagazine en op Held& Mama.

Gerelateerde blogs