Bernadette Sanders, Smartonderwijs

Logo Smartonderwijs.nl

Bernadette Sanders is orthopedagoog en eigenaar van Smartonderwijs. Auteur van het boek 'Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) in de klas, praktische adviezen en tips'. Smartonderwijs biedt inspirerende lezingen en workshops aan scholen, opleidingen en instellingen met betrekking tot het gedrag en de hulpvraag van de leerling. Elke workshop/ lezing wordt in overleg met de aanvrager samengesteld en naar behoefte ingevuld. Naar aanleiding van het boek ‘Taalontwikkelingsstoornissen in de klas’ behoort ook een masterclass tot de mogelijkheden.

Het aanbod en veel andere informatie vindt u terug op de website www.smartonderwijs.nl

Passend onderwijs maakt dat er veel vragen ontstaan over bijvoorbeeld hoe om te gaan met autisme in de klas, TOS in de klas, ADHD in de klas, maar ook hoe gaan we om met die kinderen die ernstige leerproblemen of leerstoornissen ondervinden. In hoeverre zien wij het gedrag als een hulpvraag van het kind? Zijn wij ons bewust van het effect van zwakke executieve functies op het gedrag en leren en dus op de toekomst van het kind. Hoe kunnen we zorgen dat elk kind met plezier naar school gaat. Voorspellers van schoolsucces zijn een goede taalontwikkeling, zelfvertrouwen vanuit een sterk gevoel van autonomie (sociaal emotioneel welbevinden), goede executieve functies zoals bijvoorbeeld een sterk werkgeheugen en daarnaast voldoende cognitieve vaardigheden.

Zo denkt Smartonderwijs ook mee bij het maken van OPP's en begeleidingsplannen voor die kinderen die extra zorg en aandacht behoeven. Samen met school wordt er gekeken wat de hulpvraag van de leerling is en wat de beste begeleiding is voor die ene specifieke leerling.

Kinderen met leerproblemen en of gedragsproblemen hebben zichzelf vaak ezelsbruggetjes en andere strategieën eigen gemaakt om op school te overleven. Creatief, inventief en erg slim (smart). Deze sterke kanten moeten in de begeleiding in de klas zeker benut worden. De begeleiding moet dan ook uitgaan van de sterke kanten van het kind, school en thuissituatie. Met de juiste hulp en begeleiding leren de kinderen te vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en kunnen deze kinderen groeien in hun leerproces en wordt hun zelfbeeld sterker. Meer vertrouwen in je eigen mogelijkheden, betekent meer groei in het leerproces en in jezelf. Geef deze leerlingen het gevoel van autonomie terug.

Terug naar overzicht