Myrthe van Til - Samenwijzer

Myrthe van Til is begeleidster passend onderwijs, persoonlijk begeleidster voor kinderen en jongeren met autisme en eigenaar van Samen Wijzer Duin- en Bollenstreek. In haar praktijk biedt Myrthe huiswerkbegeleiding, bijles, topsportbegeleiding, WhatsApp-begeleiding en begeleiding op maat aan. Ze werkt zowel voor zichzelf als op ZZP-basis voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast is ze ook ambassadeur voor de stichting Samen Sterk zonder Stigma die het taboe op psychische stoornissen wil doorbreken met als doel discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid tegen te gaan.

Met de komst van passend onderwijs is er meer behoefte ontstaan met betrekking tot het begeleiden van kinderen die vastlopen in het onderwijs.

Hier heeft Myrthe met het oprichten van haar praktijk op ingespeeld. Zij komt op verschillende scholen om te observeren, adviseren en indien nodig te begeleiden. Naast de begeleiding in het regulier onderwijs, begeleidt Samen Wijzer Duin- en Bollenstreek ook jongeren met autisme. Dit doet Myrthe zowel bij de jongeren thuis als op scholen. Door haar jarenlange ervaring als leerkracht in het speciaal onderwijs weet ze hoe ze deze jongeren het beste kan begeleiden.

Behalve het bieden van begeleiding op scholen en bij jongeren thuis biedt Samen Wijzer Duin- en Bollenstreek in februari activiteitendagen aan voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar met autisme. Tijdens deze dagen wordt er doelgericht gewerkt en komen er verschillende thema’s aan de orde.

Terug naar overzicht