Samen sta je sterk. Ook samenwerken met Held& Mama?

Met elkaar verbonden zijn is waar het in het leven om draait. Alleen kom je minder ver dan samen, en dat geldt zeker in de zorg voor een kind met een beperking, stoornis of ziekte.

Deze zorg delen, daar heb je ook organisaties, instellingen en bedrijven voor nodig die dit mogelijk maken. Met onderstaande organisaties werken we al samen. Wil je ook graag meedoen? Dan komen we graag in contact!

BOSK

De BOSK is al meer dan 60 jaar de vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke handicap.

Ontmoeten en delen

De BOSK is een unieke ontmoetingsplaats van leden die elkaar steun en informatie geven. Maar de BOSK is ook hét kenniscentrum van ervaringsdeskundigen: mensen die alles weten van leven met een lichamelijke handicap. Hun kennis is van onschatbare waarde. Voor lotgenoten, voor onderzoekers en voor besluitvormers.

Schouders.nl

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een overkoepelende stichting die fungeert als platform voor ouders van zorgkinderen (kinderen met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis).

Niet alleen over de beperkingen zelf 

Veel vragen binnen deze gezinnen beperken zich niet tot aandoening-specifieke thematiek. Aandoening-overstijgende thema’s waar deze ouders mee worstelen - én oplossingen voor hebben gevonden - hebben veelal betrekking op de gezinssituatie, relaties, financiën, ontspanning en onderwijs. Binnen Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders profiteren van elkaars ervaring en kan worden gesignaleerd waar vanuit deze doelgroep behoefte aan is.

Mantelzorgcentraal

Mantelzorgcentraal is het expertise centrum van Midden-Holland. Het is opgericht door Palet Welzijn speciaal voor mantelzorgers en hun familie en vrienden.

Regionaal expertise centrum voor mantelzorgers

Mantelzorgcentraal is het regionale expertise centrum voor mantelzorgers en voor iedereen die meer wil weten over mantelzorg. Wij werken nauw samen met alle organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle actuele informatie toegankelijk is voor mantelzorgers, organisaties en professionals. Dit doen we door een actuele website, nieuwsberichten in kranten, uitbrengen van Nieuwsblad De Mantelzorgercentraal, actuele berichten per mail naar mantelzorgers, lezingen en nog meer.

Vakblad Vroeg 

Vakblad Vroeg  is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp.

Nieuwsberichten 

Held& Mama werkt samen met Vakblad Vroeg voor de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen op zorg- en onderwijsgebied. 

OudersCentraal.nl 

OudersCentraal.nl biedt professionals informatie om een goede samenwerkingsrelatie met ouders op te bouwen.

Nieuwsberichten 

Held& Mama werkt samen met Ouders Centraal voor de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen op zorg- en onderwijsgebied. Niet alleen interessant voor professionals, zeker ook voor ouders! 

 

Held& Mama werkt samen met Vakblad Vroeg voor de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen op zorg- en onderwijsgebied. 

Held& Mama werkt samen met Ouders Centraal voor de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen op zorg- en onderwijsgebied. Ouders Centraal biedt professionals informatie om een goede samenwerkingsrelatie met ouders op te bouwen. Het online platform bericht over actuele ontwikkelingen, methodieken, onderzoeksbevindingen en praktijkvoorbeelden. Niet alleen interessant voor professionals, zeker ook voor ouders! 

Het Glazen Kind

Het Glazen Kind is een heel mooi project van zes HvA studenten met als doel: een mediaconcept ontwikkelen om brusjes en hun ouders te ondersteunen door middel van herkenning.

Praten over aandacht verdelen

Op de website van Het Glazen Kind kan je hun vorderingen volgen, vragen stellen aan coach Femke Kuiper (zelf ook  brus) én blogs lezen van brussen. De verhalen zijn best confronterend en daarom een aanrader om te lezen, hoe ga jij zelf om met de andere niet-zorgintensieve kinderen in jouw gezin? Aandacht verdelen tussen je kinderen is altijd moeilijk maar soms bijna onmogelijk als er 1 onevenredig veel zorg nodig heeft. Hierover praten is altijd goed en Het Glazen Kind heeft hiervoor een kalender en een kaartspel ontwikkeld.